Cookies

Mhmarkes dùng các cookie và máy phát tín hiệu mạng (còn được gọi là các thẻ hành vi mạng hay các hình ảnh GIF (một điểm ảnh đơn) và các công nghệ khác (gọi là cookie) để lấy dữ liệu có thể cung cấp để cải thiện kinh nghiệm của người dùng và giúp cửa hàng chứa nhiều hơn hiểu các bạn. Các cookie là các tập tin văn bản nhỏ được gửi bởi một máy phục vụ web và có thể được lưu trên máy tính của bạn. Qua các giao lộ mạng cookie, bạn có thể biết cách viếng thăm trang web về giao thoa mạng, thời gian bạn ghé qua trang web, và các trang đã xem, và nhận diện rằng bạn đã đăng nhập vào khi gặp gỡ Giao diện chứa chứa các yêu cầu truy cập trang từ trình duyệt web. Ông bà hmarkes có thể chỉ các thông tin lưu trong bánh quy đến các thông tin cá nhân mà các bạn đã gửi trên website. Bà hmarkes sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin này cho người khác. Bánh quy có thể được đọc qua các giao thức chứa chứa và không chứa thông tin cá nhân, tài khoản hay mật khẩu. Mhmarkes không thể và sẽ không thu thập các thông tin duyệt trên các website khác.

Ông bà hmarke có thể chia sẻ thông tin về sự tiếp cận của người dùng với các công ty quảng cáo có uy tín dùng để quảng cáo trên mạng. Thông tin chia sẻ không thể dùng để nhận dạng cá nhân. Ông bà ta cũng có thể dùng phần mềm của người thứ ba để theo dõi và phân tích dữ liệu truy cập và giao thông, bao gồm các yêu cầu trang, các yêu cầu đơn dạng và các đường dẫn kích thích.

Mọi bộ duyệt web cho phép bạn đặt các cookie bị chặn. Nếu trình duyệt web của bạn được thiết lập để cho phép cookie, bạn đồng ý rằng Giao thức chứa chứa các cookie trên. Nếu bạn chọn cách chặn các cookie, bạn vẫn có thể sử dụng dịch vụ về Giao chứa chứa, nhưng một số tính năng có thể không chạy theo cách được thiết kế ban đầu.

Sẵn sàng chưa?

Hãy bắt đầu đăng ký tài khoản