PAMM

Nếu bạn là nhà quản lý quỹ đang tìm kiếm một hệ thống có thể thực hiện giao dịch cho nhiều khách hàng cùng một lúc, thì chức năng PAMM của chúng tôi là giải pháp cho bạn. PAMM được thiết kế cho các nhà quản lý quỹ. Nó là một công cụ đặt hàng tập trung có thể nhanh chóng thực hiện số lượng lớn các đơn đặt hàng của khách hàng. Bạn chỉ cần nhập tổng số giao dịch và hệ thống sẽ thực hiện giao dịch theo phương thức phân bổ mà khách hàng đã chọn, đồng thời tự động phân bổ các lô đã giao dịch cho các khách hàng cá nhân khác nhau. Người quản lý quỹ có thể giao dịch nhanh chóng, hiệu quả và chính xác cho nhiều khách hàng thông qua một tài khoản giao dịch duy nhất.

  • Chỉ cần nhập một khách hàng để giao dịch nhiều tài khoản cùng lúc và mở lệnh theo đợt. Thao tác đơn giản để quản lý cùng lúc hàng trăm tài khoản
  • Giao dịch thông qua nhiều phương pháp phân bổ cổ phiếu khác nhau, các loại lệnh hoàn chỉnh
  • Lịch sử tài khoản chi tiết
  • Giám sát tài khoản thời gian thực
  • Giao diện đa ngôn ngữ với các công cụ tiêu chuẩn MT4/5